مهارت‌های کار تیمی نرم‌افزار

گفته می‌شود که ایرانی‌ها نمی‌توانند کار تیمی انجام بدهند و مثال آورده می‌شود که در ورزش‌های انفرادی موفق‌تر از ورزش‌های تیمی هستند.

در این سری نوشته‌ها دیدگاه‌هایی برای کسب و بهتر کردن کار تیمی در تیم‌های نرم‌افزاری با شما در میان می‌گذارم. این دیدگاه‌ها اغلب حاصل تجربیات شخصی و مطالعاتی است که در این زمینه داشته‌ام.

نگارش مطالب این سری از نوشته‌ها به پایان رسیده است.

مجموعه نوشته‌های سری مهارت‌های کار تیمی نرم‌افزار

۱- مهارت‌های کار تیمی نرم‌افزار قسمت اول: پذیرش مسئولیت

۲- مهارت‌های کار تیمی نرم‌افزار قسمت دوم: اشتراک گذاری دانش

۳- مهارت‌های کار تیمی نرم‌افزار قسمت سوم: احترام به وقت دیگران

۴- مهارت‌های کار تیمی نرم‌افزار قسمت چهارم: دریافت و استفاده از فیدبک کاربران

۵- مهارت‌های کار تیمی نرم‌افزار قسمت پنجم: استانداردسازی کدنویسی

۶- مهارت‌های کار تیمی نرم‌افزار قسمت ششم: Code Review

۷- مهارت‌های کار تیمی نرم‌افزار قسمت هفتم: دستاورد تیم