ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری

تولید نرم‌افزار در سال‌های اخیر دچار دگرگونی شده است. با توجه به هزینه بالای تولید نرم‌افزار، شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای استفاده هر چه بهتر و بیشتر از منابع انسانی خود برای تولید نرم‌افزار با کیفیت بالا هستند. این باعث تغییراتی در نگاه‌ها به ساختار تیم‌های نرم‌افزاری شده و پیشنهادهایی هم برای بهتر شدن شرایط کاری و وضعیت تیم‌ها مطرح شده است. در این سری نوشته‌ها به بررسی ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری و مفاهیم پیرامونی آن‌ها می‌پردازم.

 مجموعه نوشته‌های ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری

۱- ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری قسمت اول: رابطه کار و پول

۲- ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری قسمت دوم: نیروی انسانی و ابزارهای مدیریت آن

۳- ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری قسمت سوم: ساعات کار دلخواه!

۴- ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری قسمت چهارم: مدیریت ارتباطات بین اعضای تیم

۵- ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری قسمت پنجم:‌ جلسات نرم‌افزاری

۶- ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری قسمت ششم: ارتباط با مشتریان