درس‌هایی از اپل برای کسب و کار نرم‌افزار

خواندن کتاب استيو جابز فرصت خوبي براي آشنايي با طرز فکر و رفتارهاي يک کارآفرين موفق (و البته عجيب) و رفقايش است.


اپل و استيو جابز و همکارانش درس‌هاي بسياري براي کسب و کارهاي مختلف دارند. من بخش‌هايي از کتاب زندگي‌نامه استيو جابز را که به گمانم حاوي نکاتي کليدي براي توسعه‌دهندگان و شرکت‌ها و تيم‌هاي نرم‌افزاري است را انتخاب کرده و در سري نوشته "درس‌هايی از استيو جابز و اپل برای کسب و کار نرم‌افزار" معرفي خواهم کرد.

توجه: با توجه به اینکه مطالب این سری نوشته‌ها هنوز به اتمام نرسیده، این صفحه به تدریج تکمیل خواهد شد.


مجموعه نوشته‌های درس‌هایی از استیو جابز و اپل برای کسب و کار نرم‌افزار

۱- درس‌هایی از استیو جابز و اپل برای کسب و کار نرم‌افزار قسمت اول: تو می‌توانی

۲- درس‌هایی از استیو جابز و اپل برای کسب و کار نرم‌افزار قسمت دوم: یک تجربه کنترل شده

۳- درس‌هایی از استیو جابز و اپل برای کسب و کار نرم‌افزار قسمت سوم: دقت به جزئیات و زوایای پنهان

۴- درس‌هایی از استیو جابز و اپل برای کسب و کار نرم‌افزار قسمت چهارم: فرصت‌ها را درست ببینید

۵- درس‌هایی از استیو جابز و اپل برای کسب و کار نرم‌افزار قسمت پنجم: آنچه که مهم است محصول است

۶- درس‌هایی از استیو جابز و اپل برای کسب و کار نرم‌افزار قسمت ششم: چه کار نکنیم؟

۷- درس‌هایی از استیو جابز و اپل برای کسب و کار نرم‌افزار قسمت هفتم: اهمیت استفاده از پیشنهاد کارکنان