چطور به مشتریان کمک می‌کنیم


روالی ساده اما به شدت موثر در تولید نرم‌افزارهای خوب و متناسب با نیاز کسب و کارها

 1. ۱
  جلسات و اسناد تحلیل

  برای تحول آفرینی به کمک نرم‌افزار، ابتدا، تحلیل درست از نیازمندی‌ها و امکانات لازم است. بر این مبنا یک سند تحلیل را تنظیم می‌کنیم، که ممکن است تا نهایی شدن چند نسخه ویرایش شود.

 2. ۲
  پیاده‌سازی و استقرار

  بر اساس سند تحلیل نیازمندی‌ها، نرم‌افزار را عرضه می‌کنیم که ممکن است از یکی از محصولات آرایه استفاده کند یا کاملاً سفارشی باشد. پس از تکمیل و تست کیفیت، نرم‌افزار را نصب و تنظیم می‌کنیم و در صورت نیاز جلسه آموزشی برگزار می‌کنیم.

 3. ۳
  دریافت بازخورد و بهبود مستمر

  از کاربران نرم‌افزاری که استقرار یافته است تقاضا می‌کنیم تا نقطه نظرات خود را برای بهتر شدن نرم‌افزار، حذف پروسه‌های پیچیده و افزایش سادگی کار با نرم‌افزار به ما ارائه کنند

روش اجرای کارها را پسندیدید؟